Sữa công thức hữu cơ

Sữa công thức hữu cơ chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn vì được sản xuất thuận theo tiêu chí tự nhiên, không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hoá học hay phụ gia chế biến. Chúng tôi chỉ sử dụng sữa bò đạt chứng nhận hữu cơ trong sữa công thức của chúng tôi, và trên thế giới chỉ có 1% nông trại sữa bò đạt chứng nhận hữu cơ, chứng tỏ sữa bò hữu cơ của Bellamy’s Organic rất đặc biệt!

Danh sách hệ thống bán lẻ

scroll top