NUI

115.000đ

Từ 06 tháng trở lên, 200g/hộp

  • Không thêm đường hoặc muối
  • Có thêm sắt

Gồm 3 sản phẩm

1. Nui hình sao từ gạo lứt hữu cơ / Từ 07 tháng trở lên

  • Được làm từ gạo lứt nguyên hạt hữu cơ
  • Không chứa gluten

2. Nui ống từ lúa mì Spenta / Từ 08 tháng trở lên

  • Được làm từ hạt Spenta hữu cơ

3. Nui rau củ hình chữ / Từ 09 tháng trở lên

  • Có thêm cà chua, rau bina và củ dền hữu cơ

Tìm mua sản phẩmTìm mua sản phẩm

scroll top